BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Тестват целия персонал в детските градини в Бургас за коронавирус

Започна извършването на ПиСиАр тестове на персонала в детските градини в Бургас, съобщиха от Общината. Тестването ще тече активно през всички оставащи дни до 26 май, вторник, когато забавачниците в града ще бъдат отворени. Тече и дезинфекция на помещения, косене на дворове и обработка на зелени площи против кърлежи, зареждане с хранителни продукти, проверка на сградни инсталации, както и всички останали организационни дейности.

След първото проучване, което показа, че 48 % от бургаските родители имат желание да пуснат децата на градина още през следващата седмица, кметът Димитър Николов нареди да се извърши второ, за да има яснота с какъв капацитет ще се работи. След обработка на получените от директорите данни, то показа почти същия резултат – 47.7 %.

Родителите, които ще водят другата седмица децата на градина, няма нужда да им правят предварително в медицинско заведение необходимото микробиологично изследване за паразити, които се изисква след дълго отсъствие. Това ще бъде извършено от общинските медицински сестри по места безплатно.

Ето оригиналния текст на заповедта, с която кметът Димитър Николов възстановява работата на бургаските детски градини и ясли:

I. Възстановявам работата на всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Бургас, считано от 26.05.2020 г., при спазване на всички противоепидемични мерки, въведени със Заповед № РД-01-262/14.05.2020 г. на министъра на здравеопазването и следните допълнителни такива:

1. Приемът на децата във всички детски градини и самостоятелни детски ясли на територията на община Бургас да се организира при максимална пълняемост на групите до 16 деца.

2. Организацията на работа в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас в условията на извънредна епидемиологична обстановка да се извършва при спазване на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца, разработени от Министерство на образованието и науката (Мерките) и съгласно Методология за организиране на дейностите в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас по време на извънредна епидемиологична обстановка (Методологията), неразделна част от настоящата заповед.

II. Директорите на детските градини и самостоятелните детски ясли да организират процесите по възстановяване работата на съответното детско заведение съобразно Мерките и Методологията, както и:

1. Да инициират предварително проучване сред родителите дали, откога, при каква организация и колко дълго биха желали децата им да посещават детска градина;

2. Да разработят вътрешни правила за организиране дейността на детските заведения съобразно спецификата на всяко едно от тях в условията на извънредна епидемична обстановка;

3.  Да създадат необходимата организация, за да уведомят всеки родител за  правилата за работа на детските заведения по време на извънредната обстановка;

4. При съобразяване с капацитета на сградата и броя на децата, които ще посещават детската градина, да направят разпределение на учителите, които ще поемат групите, и да изготвят график за работа им, като ежеседмично го актуализират;

5. При необходимост да реорганизират помещенията в детската градина, за да се гарантира максимален брой деца в група – 16 деца;

6. Да организират обезопасяване (дезинфекция) на средата, като отстранят всички предмети и играчки, които не могат да бъдат дезинфектирани;

7. Да осигурят медицински специалист или упълномощени и предварително инструктирани лица за извършване на сутрешен филтър на всички отворени входове на детската градина;

8. Да осигурят необходимите средства за хигиена и поддържането на личната безопасност на персонала, на децата и такива за измиване на ръцете;

9. Да осигурят дистанция между различните групи и обслужващия ги персонал, децата да останат, доколкото е възможно, в една и съща група и помещение, с един и същи персонал;

10. Да създадат организация за лица, чиито задължения не включват директна работа с деца, да не влизат в контакт с деца;

11. Да ограничат контактите между служители, работещи в различни групи, а ако това не е възможно, да ограничат времето за контакт, като същевременно се поддържа безопасно разстояние (по-малко от 15 минути, повече от 2 м.).

III. В срок до 26.05.2020 г. заместник-кметът по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“ да организира  извършване на тестване с PCR тестове на целия педагогически и непедагогически персонал в детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас.

IV. Медицинските сестри от училищно здравеопазване, работещи в училищата, да са на разположение за извършване на дейностите, разписани в Мерките и Методологията, свързани с измерване на температурата, поддържане личната хигиена на децата в детските градини и самостоятелните детски ясли, както и извършване на дейности по дезинфектиране.   

V. Тази заповед отменя Заповед № 712/16.03.2020 г.

VI. Заповедта да се съобщи на директорите на детските градини и самостоятелните детски ясли на територията на община Бургас, заместник-кмета по „Образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики“, медицинските сестри от системата на училищното здравеопазване при Община Бургас и да се публикува в интернет страницата на Община Бургас.

Източник: gramofona.com

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!