BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Бургаска област се нарежда на 12-то място по заплати- 1 707 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на март 2024 г. са 107.5 хиляди.
В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“ – с 16.9% и „Преработваща промишленост“ – с 16.0%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.
В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. е 1 707 лв., при 2 198 лв. средна за страната.
Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по области
през първото тримесечие на 2024 г. – левове

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г., област Бургас се нарежда на 12-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) – 3 037 лв., а най-ниска – в областите Благоевград – 1 435 лв., Смолян – 1 466 лв. и Силистра – 1 490 лева.
През първото тримесечие на 2024 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 1.5%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Операции с недвижими имоти“ – с 20.9% и „Професионални дейности и научни изследвания“ – със 17.5%.
Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2023 г. нараства със 17.3%, в обществения сектор нарастването е с 19.8%, а в частния сектор – с 16.0%.
Фиг. 2. Средна брутна месечна работна заплата по икономически сектори
в област Бургас – левове

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда.
Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак – 28 административни области, икономическа дейност по КИД-2008 и размер на предприятието, според броя на наетите лица.
Повече информация и данни за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд са достъпни в Информационна система „Инфостат“ (https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/module.jsf?x_2=93) и на сайта на НСИ, раздел „Пазар на труд“ (http://www.nsi.bg/node/3920/).

The post Бургаска област се нарежда на 12-то място по заплати- 1 707 лв. appeared first on zonaburgas.bg.

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!