BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Нови субсидии за работодатели в Бургаско

Дирекция „ Бюро по труда „ Бургас уведомява работодателите от общините Бургас , Средец и Камено, че   считано от 25.03.2021 стартира процедура по кандидатстване за включване в субсидирана заетост за наемане на следните безработни лица:

 • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 13100 лв.;
 • за стажуване  безработни лица до 29-годишна възраст – (чл. 41 от ЗНЗ) – свободни средства – 4143. лв.;
 • за чиракуване безработни лица до 29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация (чл.41а от ЗНЗ) и осигуряване на суми за наставник (чл. 41а, ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 5343 лв.;
 • за стажуване безработни лица (чл. 46 от ЗНЗ) – свободни средства – 4116 лв.;
 • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 17500 лв.;
 • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 3930 лв.;
 • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 16670лв.;
 • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 10480 лв.;
 • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 5233 лв.;
 • за чиракуване (чл. 55г от ЗНЗ) и осигуряване на наставник (чл. 55г ал. 4 от ЗНЗ) – свободни средства – 5228 лв.;
 • безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 11740 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 25.03.2021 г. до 02.04.2021 г., включително.

Одобрените работодатели получават субсидия в размер на 550лв или 630лв за длъжности изискващи висше образование, средства за трудов стаж по Кодекса на труда и  дължимите от работодателя осигурителни вноски, за всяко наето лице за  период от 6 или 9 месеца срещу задължението да запазят заетостта  на работното място за период равен на периода на субсидиране

Подаване на документи и получаване на допълнителна информация работодателят може да получи в Дирекция “Бюро по труда” – Бургас ул. Перущица  № 67 ет.1 стая № 6 на тел.056/81-39-44, както и във филиалите на Бюрото  по труда в гр. Средец и Камено.

Източник: gramofona.com

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!