BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Общински център за комплексна подкрепа осигурява здравни и социални грижи за хора с увреждания

Център за комплексна подкрепа на лица с увреждания на Община Бургас осигурява възможност на нуждаещи се лица да бъдат обгрижвани от специалисти по подходящ начин.

В центъра се предоставят интегрирани социални и здравни услуги, изцяло съобразени с индивидуалните нужди на лицата с увреждания, както и подкрепа на техните близки.

Социалното звено предлага дневни и почасови грижи за хората с увреждания, както и мобилни услуги в домовете на потребителите. Това дава възможност на близките им да започнат работа и да поддържат социалните си контакти.

Центърът за комплексна подкрепа на лица с увреждания се намира в комплекс „Братя Миладинови“, бл. 42, партер. Той има капацитет да предоставя дневни услуги на 30 лица и почасови – на 60 лица.

Живущите в община Бургас по настоящ адрес кандидат-потребители на услугите, могат да подадат заявления на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24 (сградата, известна като Профсъюзен дом), ет. 3, стая 14, както и на място в Центъра). Заявления ще се приемат във всеки работен ден от 9.00 ч. до 12.30 ч. и от 13.30 ч. до 17.00 часа.

За кандидат-потребителите на социалните услуги се изискват следните документи:

• Заявление по образец, които могат да бъдат изтеглени от електронната страница на Община Бургас, или да бъдат получени на място;

• Документ за самоличност (за справка);

• Документ за самоличност на законния представител – родител, настойник, попечител (за справка) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

• Експертно решение на ТЕЛК/ НЕЛК (копие); протокол на ЛКК, актуална епикриза, етапна епикриза или друг медицински документ, доказващ че кандидатът е с ограничения или в невъзможност за самообслужване (копие);

• Удостоверение за настойничество/попечителство (копие) – в случай, че кандидатът е поставен под пълно или частично запрещение;

• В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на лицата, подали заявления за ползване на услугите.

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!