BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Покана за начална пресконференция по проект на Община Поморие за опазване на Поморийското солено езеро

На 12.03.2021г., от 13:30 часа, на беседката до сградата на Музея на солта в гр. Поморие, ще се проведе начална пресконференция на Община Поморие, на която  ще бъдат представени основните цели, дейности и очаквани резултати по  проект № BG16M1OP002-3.008-0001„Интегрирани мерки за осигуряване на принос към поддържане/подобряване на природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания от мрежата Натура 2000, целящи намаляване на установени заплахи и влияния за видовете и местообитанията  на територията на МИГ ПОМОРИЕ“

Веднага след пресконференцията ще се проведе и церемония „Първа копка“, с  която стартира реализацията на строително-монтажните работи по проекта.

Главната цел на проекта е осигуряване на подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и местообитания от мрежата Натура 2000 на територията на МИГ Поморие, чрез съвкупност от интегрирани мерки за намаляване на установени заплахи и влияния.

Общата  стойност на проекта е в размер на 1 119 867,17 лева, от които 951 887,09 лева от Европейския фонд за регионално развитие, а останалата сума в размер на 167 980,08 лева е осигурена от национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.  Крайният срок за реализация на проекта е до 08.11.2022 г.

Този документ е създаден в рамките на проект № BG16M1OP002-3.008-0001„ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРИНОС КЪМ ПОДДЪРЖАНЕ/ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ВИДОВЕ И ТИПОВЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ ОТ МРЕЖАТА НАТУРА 2000, ЦЕЛЯЩИ НАМАЛЯВАНЕ НА УСТАНОВЕНИ ЗАПЛАХИ И ВЛИЯНИЯ ЗА ВИДОВЕТЕ И МЕСТООБИТАНИЯТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ ПОМОРИЕ“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма  „Околна среда“ 2014-2020 г. Цялата отговорност за публикацията се носи от Община Поморие и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПОС 2014-2020 г.“

The post Покана за начална пресконференция по проект на Община Поморие за опазване на Поморийското солено езеро appeared first on zonaburgas.bg.

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!