BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Покана за свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ

“МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10.00 часа в офис № 16 на МИГ Поморие, на адрес: Микропазар „Хлебозавода“, ул. „Княз Борис  I, № 96 А, гр. Поморие при следния дневен ред:

1.         Вземане на решение за кандидатстване с проектно предложение по процедура BG06RDNP001-19.610 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

2.         Вземане на решение за съгласие за реализиране на проекта по подмярка

19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода

2014 – 2020г.

3.       „Промяна на бюджет за 2022 г. на СНЦ „МИГ Поморие“ по подмярка 19.4 “Текущи разходи и популяризиране на Стратегия за Водено от общностите местно развитие”.

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”

The post Покана за свикване на общо събрание на членовете на Сдружение с нестопанска цел „МИГ Поморие” appeared first on zonaburgas.bg.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!