BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проект по Еразъм + на Английска езикова гимназия „Гео Милев“ приключва успешно

През периода от октомври 2017 г. до октомври 2019 г.  от Английска езикова гимназия е спечелен и изпълнен проектът “ LEAD “ – “ Learning, experiencing and awareness of the diversity –  опознаване, преживяване и осъзнаване на многообразието“. Той се появи в условията на съвременната обществено-политическа ситуация – голямата криза на мигрантите, която сполетя света и засегна всички европейски страни.

Осъзнавайки, че не можем да променим ситуацията, решихме да променим средата. Проектът „LEAD“ има за цел да представи позитивен имидж на хората с различен произход, да им даде възможност да виждат многообразието като предимство и кризата с мигрантите като възможност.

Проектът има още за цел да разшири кръгозора на учениците и да осигури бъдеща перспектива чрез сътрудничество за пазара на труда. Основните ценности на ЕС – зачитане на многообразието, междукултурният диалог, толерантността и социалното включване –  бяха базисните цели на нашия проект.

 Участниците са учители и ученици от четири училища в Полша, Испания, Италия и България. Две от училищата бяха общообразователни, а две – професионални. Проектът включва голям брой ученици на възраст 15-19 години от всяко училище, идващи от различна среда.

Две от училищата са общообразователни, а две – професионални. Ние, създателите и изпълнителите на проекта, се убедихме, че училището играе ключова роля в подкрепата на интеграцията, предотвратяването на дискриминацията и насърчаването на толерантността и уважението.

Преподавателите – участници в проекта осъзнават необходимостта от промени у своите ученици. Те инвестират в междукултурни и социални умения, които са необходими на младите хора, за да се справят с многообразието в живота си. Учителите са отговорни да включат учениците в разнообразни дейности, засилвайки техните ключови умения за справяне с предразсъдъците си.

Проектът „LEAD“ е  насочен към използване на различни методи на обучение, които целят да създадат умения за справяне с ксенофобията и отношението си спрямо различните. Днес е много важно да се обърне внимание на социалното поведение на учениците поради съвременната ситуация с мигрантите. Надяваме се, че по време на проекта подобрихме информираността за многообразието и компетенциите за 21-ви век на всички участници в проекта.

Дейностите бяха разнообразни и фокусирани върху създаването на „твърди“ умения като дигитални и чуждоезикови, фотографски способности, знания за многообразието и здравословния начин на живот, и използването им като средство за подобряване на „меките“ умения като самочувствие, отговорност, активно гражданство, решаване на проблеми, креативност, инициативност и т.н. чрез проблемите на многообразието.

Проектът се фокусира основно върху това как да организираме уеб базираното обучение по подходящ полезен и творчески начин. Това беше реализирано чрез прилагането и обмена на добри преподавателски практики между партньорските училища, като се използваха разнообразни методи и подходи. Добър подход, заложен още при написването на проекта, се оказва подобряването на информираността на учениците за здравословен живот чрез множеството дейности, свързани с туризма, начина на хранене, спорта и др.

Авторите и изпълнителите на проекта виждат този проект и като алтернатива в ангажираността на  учениците в извънкласни дейности, които биха ги държали далеч от негативни влияния. Учителите приложиха много стратегии, като използваха различни подходи и ресурси за ангажиране и включване на ученици и учители  по време на формалното и неформално образование – мотивационния подход; включване на съученици в съвместно обучение, партньорство; обърната класна стая; метода на латералното мислене, известен още като „Шестте шапки“ на Едуардо де Боно; метода „Фабрика на ученето “; подхода, основан на проекти; преподаване чрез семинари, базирани на решаване на проблеми и творчески задачи; форум – театрален метод; метода „Световно кафене”; метода за разказване на истории.

По време на обмените и между тях бяха показани много демонстративни уроци. Използвахме „Атлас на предразсъдъците“ за да накараме учениците да осъзнаят какви са предразсъдъците за европейските народи и как се приемат те от тях. По време на проекта учениците извършиха и изследователска работа.

Екипите на проекта търсиха и публикуваха интересна информация като различни публикации, есета, интернет сайтове, които се използваха в учебната практика. Започна създаването на картинен речник, който включва термини, свързани с целите на проекта. Екипът по проекта смята за устойчива черта продължаването на работата по него.

За целите на проекта, както и за неговата устойчивост, бяха създадени уеб сайт и фейсбук страница със заглавието LEAD. Това е адресът на страницата:  

https://eschool.gp aeпо проектаburgas.org/BIP/sample-page/

Всеки, който се интересува от посочените проблеми, може да я посети и да намери нещо полезно за себе си.

Във всички посещения на участващите училища бяха организирани културни вечери, които представяха традициите на посещаваните страни. Така участниците осъзнаха общите черти и различията в традициите на всеки един народ. Екипът по проекта счита за иновативен подход това, което направихме – празнуването на празници, свързани с целите на проекта във всички партньорски училища  като например Деня на розовата тениска, Деня на прегръдката, Деня на Европа и.т.н.

По време на цялата работа по проекта учениците научиха много нови неща, забавляваха се, създадоха много приятелства. Те посетиха интересни градове като Краков, Рим, Севиля, Бургас, Пловдив, Елвас, интересните малки градчета Билгорай, Боса на остров Сардиния, Вила Франка де лос Барос в Испания. Престоят в семейства на домакините беше както забавен, така и пълен с позитивни и странни емоции и опит.

Считаме, че този проект приключва успешно, защото са изпълнени целите, заложени в него. Надяваме се на бъдещи успешни проекти, реализирани в АЕГ “Гео Милев“, Бургас.

Източник: gramofona.com

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!