BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Съветниците от ГЕРБ предлагат мерки в подкрепа на бургаския бизнес

Мерки за защита на гражданите и бизнеса с цел преодоляване на последиците след отмяната на извънредната епидемична обстановка, предлагат с докладна записка общинските съветници от ГЕРБ в Бургас.

Със Заповед на министъра на здравеопазването бяха въведени редица противоепидемични мерки на територията на Република България. По силата на посочения акт се наложи преустановяване на посещенията в редица обекти с различна дейност. Това води до невъзможност на много от заетите в тези сфери да да заплатят дължимите наемни вноски по сключени договори за наем с Община Бургас. В тази връзка съветниците се обединиха около мнението, че е необходимо да се въведат мерки, с които да се облекчи местния бизнес.

От групата на ГЕРБ предлагат, за срок от два месеца, след отмяна на обявената извънредна епидемична обстановка Общинският съвет:

– Да намали с 50% заплащането на такса за пазари, тържища, тротоари, площади, улични платна, панаири и терени с друго предназначение по Раздел I, Приложение 3 и цена на услугите за събиране, транспортиране и депониране на битови отпадъци от преместваеми обекти по Приложение № 8 лица, в полза на които е издадено разрешение за поставяне на обекти по чл.56 от ЗУТ, както и собствениците на обекти по отм. чл. 120, ал. 4 от ППЗТСУ (Приложение № 7 от Наредбата за администриране на местни такси и цени на услуги на територията на община Бургас).

– Да намали с 50% наемните цени на търговци и сдружения с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза – наематели на обекти, собственост на Община Бургас и общинските еднолични търговски дружества за времето.

– Да намали с 50% цените за наемане на обектите общинска собственост, в които се провеждат културни, спортни и други събития, както и занятия от танцовото, творческото и музикалното изкуство.

Снимка: Виа Понтика

Източник: gramofona.com

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!