BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Четири лаборатории за върхови постижения в науката се откриват в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“

Церемония по откриването на научноизследователски лабораторен комплекс УНИТе на университет “Проф. д-р Асен Златаров” ще се проведе днес от 11:00 часа в сградата на бул. „Яким Якимов“ №1

По проекта е извършена модернизация  на сградата на бившия Технически колеж, която включва  подмяна на дограма, саниране и обновяване на фасадата, пълен ремонт на общите и санитарните помещения, ремонт на четири лаборатории, съгласно съвременни изисквания, монтаж на система позволяваща използване от хора с увреждания, пълна подмяна на електроинсталацията и реализирана локална компютърна мрежа, в съответствие със съвременните изисквания.

До сградата е прекарана оптична свързаност (12 влакна), позволяваща връзка с университетската мрежа и независим достъп с пропускателна способност 10G.

За посочения период са оборудвани 3 лаборатории, като предстои оборудването и на четвърта.

Първата е лаборатория в  реално време, в която са налични лазерен гравир, 3D – фреза, заедно с наличната климатизация и системи за вентилация. Предстои дооборудване на лабораторията със съвременна измервателна техника – осцилоскопи Tectronix – 5 на брой, включително и от серия 6;

Втората е лаборатория за интелигентни системи, в която освен компютърната техника, разполага с хуманоидни роботи NAO и Cruz;

Третата е лаборатория за паралелни системи и обработка на големи масиви данни. Тя разполага с паралелна компютърна система, съдържаща 1024 ядра Supermicro (8 4-процесорни системи, с 2х16 ядра на всеки процесор) и достатъчно количество периферия – комутатори 10G, комутатори за локална мрежа и цялостно мрежово оборудване;

Предстои оборудване на “Прототипна лаборатория”, в която ще бъде разположен автоматичен плейсър и 4-зонна пещ, свързани в конвейр. За гарантиране качеството на прототипите ще се изградят и две места за ремонтна дейност на специализирани платки.

Закупеното оборудване е на стойност около 415 хил. лв. за първата половина на 2021г. Подписани са приемно-предавателни протоколи, както за получаването му, така и за обучението на работещите с него. Изготвени са протоколи за прехвърляне на оборудването в активите на Университета.

smart

От м.септември 2021г. е стартирана нова обществена поръчка за доставка на оборудване за над 1 млн. лв., по една от обособените позиции на която, вече има сключен договор и е в процес доставянето на оборудването.

Проектът УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е с основна цел създаване на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

Партньори по проекта са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, който е водещ партньор, и ще работи заедно с Технически университет – София, Русенски университет „Ангел Кънчев“, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева.

 

Материалът Четири лаборатории за върхови постижения в науката се откриват в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ е публикуван за пръв път на Новини от Бургас.

Сайта не носи отговорност за написаните коментари

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!